یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

شستشوی انژکتور تمام اتوماتیک ایرانی  PM-9000

كاهش مصرف سوخترسوب زدايي و جرم گيري انژكتورراه اندازي مجدد انژكتوراندازه گيري تست آلودگي

قیمت: ریال
شستشوی انژکتور تمام اتوماتیک TS-6C

كاهش مصرف سوخت
رسوب زدايي و جرم گيري انژكتور
راه اندازي مجدد انژكتور
اندازه گيري تست آلودگي

قیمت: ریال
شستشوی انژکتور نیمه اتوماتیک FY-6L

كاهش مصرف سوخت
رسوب زدايي و جرم گيري انژكتور
راه اندازي مجدد انژكتور
اندازه گيري تست آلودگي

 

قیمت: ریال
شستشوی انژکتور اتوماتیک ایرانی PM-8900

قابليت هاي دستگاه انژكتور شور
كاهش مصرف سوخت
رسوب زدايي و جرم گيري انژكتور
راه اندازي مجدد انژكتور
اندازه گيري تست آلودگي

قیمت: ریال